วิธีการเช็คอิน


ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับ COVID-19: จากมาตรการรักษาระยะห่างและลดการสัมผัสทางกายภาพกับผู้โดยสาร 
 
เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารดำเนินการเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งการเช็คอินผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินที่ตู้คีออส กรุณาสังเกตจุดเว้นระยะห่างที่พืน เพื่อรักษาระยะห่างของตัวคุณ 
ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเช็คอินด้วยตนเองที่ตู้คีออสได้ และต้องไปดำเนินการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถไปเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่เปิดเพิ่มเติม

*ตู้คีออสมีให้บริการในบางสนามบินเท่านั้น 


วิธีการเช็คอินด้วยตัวเอง

เว็บไซต์

เช็คอินออนไลน์ บนเว็บไซต์ AirAsia.com แล้วสั่งพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสและ 

แอร์เอเชียโมบายแอพ

เช็คอินผ่าน แอร์เอเชียโมบายแอพ แล้วนำบาร์โค้ดที่ได้รับเพื่อนำไปพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสในสนามบิน ทั้งนี้ คุณจะได้รับ อีบอร์ดดิ้งพาส หากคุณได้รับอนุญาตในการใช้งาน

เช็คอินผ่านตู้คีออสในสนามบิน

เช็คอินผ่านตู้คีออสที่ตั้งอยู่ในสนามบินหลายๆ แห่งในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ คุณสามารถพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสและป้ายติดสัมภาระได้ที่ตู้คีออส 

ทั้งนี้ ต้องกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่ง 6 หลักเพื่อดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเอง คุณสามารถค้นหาหมายเลขการสำรองที่นั่งของคุณได้ที่เอกสารยืนยันการเดินทาง ดังตัวอย่างด้านล่าง: ใครบ้างที่เช็คอินด้วยตัวเองได้?

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งปกติหรือผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งแบบกลุ่มตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป (50 ท่านสำหรับเว็บเช็คอิน) สามารถใช้บริการเช็คอินด้วยตัวเองได้ ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้:
ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางสหรัฐอเมริกา
ผู้โดยสารที่เลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียรหัส DJ
มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
อายุต่ำกว่า 16 ปีและเดินทางคนเดียว
เดินทางพร้อมกับทารกอายุไม่เกิน 8 วัน
ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้สามารดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเองได้:
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีอาการเจ็บป่วย

สายการบินฯ ขอให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินหรือเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่องเพื่อจัดเตรียมการให้บริการอย่างเหมาะสม

สามารถเช็คอินด้วยตนเองได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

โดยทั่วไปแล้ว เว็บเช็คอินเปิดให้บริการ 14 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางและปิดให้บริการ 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียและปิดให้บริการ 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้:
เที่ยวบินแอร์เอเชีย (AK, FD, Z2) ที่เดินทางจีนเปิดให้บริการ 14 วันล่วงหน้าและปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง 
เที่ยวบินที่เดินทางในเส้นทางออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย เมียนมา และไทยเปิดให้บริการ 10 วันล่วงหน้าและปิดให้บริการ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินได้ หากคุณเดินทางในเที่ยวบินเส้นทางสหรัฐอเมริกา กรุณาเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์ประจำสนามบิน
 
ควรจะมาถึงสนามบินเมื่อไหร่?

แม้ว่าคุณจะได้ดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเองมาก่อนแล้ว แต่เราขอแนะนำให้คุณมาถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางแต่เนิ่นๆ เพราะคุณอาจต้องต่อคิวยาว ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองและจุดรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบ กำหนดเวลาปิดรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง หากคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง  

 * ข้อมูลจาก 
 
                                                                                   Copyright 2017-2026 © airasia.aaflying.net All rights reserved.
เว็บสำเร็จรูป
×