สัมภาระ


ข้อกำหนดสัมภาระขึ้นห้องโดยสารและสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

  1. สัมภาระขึ้นห้องโดยสาร

  ท่านสามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าล้อลาก หรือกระเป๋าถือเดินทางขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 56 ซม.×36 ซม. × 23 ซม.ที่สามารถนำขึ้นเก็บที่ช่องเก็บสัมภาระด้านบนได้ 

 นอกจากนี้ ท่านสามารถนำกระเป๋าคอมพิวเตอร์ กระเป๋าถือ กระเป๋าเป้ หรือกระเป๋าอื่นๆ ที่มีขนาดไม่เกิน 40 ซม. × 30 ซม. × 10  ซม. และเก็บไว้ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าได้ ขึ้นเครื่องได้เช่นเดียวกัน 
 
ทั้งนี้สัมภาระพกพาที่ถือขึ้นเครื่องทั้งหมดต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

หากผู้โดยสารต้องการเดินทางด้วยสัมภาระที่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต เพื่อความสะดวกของท่าน เราขอแนะนำให้ท่าน​ ซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า อย่างน้อยก่อนกำหนดเวลาปิดเที่ยวบินของระบบ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ที่นี่


หมายเหตุ: สิ่งของหลายชิ้นที่นำมารัด ห่อ หรือมัดเข้าด้วยกันจะไม่นับว่าเป็นสัมภาระพกพา 1 ชิ้น
  กระเป๋าหรือสัมภาระพกพาเเบบใช้เเบตเตอรี่ (Smart baggage) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  • หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ ขนาดของแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิน 0.3 กรัม สำหรับแบตเตอรี่ที่เป็นโลหะลิเธียม และไม่เกิน 2.7 วัตต์ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 
  • หากขนาดของแบตเตอรี่เกินกว่าขนาดที่กำหนดและไม่สามารถถอดออกได้ สัมภาระชิ้นนั้นจะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 
  • หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้ ผู้โดยสารต้องนำแบตเตอรี่ออก และสามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ 
  • ปิดสวิตช์อุปกรณ์ WiFi / บลูธูท / จีพีเอส 
  • สามารถนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้น*
*สำหรับในบางประเทศจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับนโยบายการนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องบิน กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดก่อนการเดินทาง 

หากคุณจำเป็นต้องใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่

*ในบางประเทศอาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรทุกสิ่งของบางชนิด กรุณาตรวจสอบสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระของท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อห้ามหรือข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ

โปรดตรวจสอบ สิ่งของต้องห้ามสำหรับสัมภาระพกพา และ ข้อกำหนดการพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล 


สัมพาระพกพาสำหรับทารกและเด็ก
ทารกที่มีอายุไม่ถึง 2 ปีจะไม่ได้รับสิทธิ์สัมภาระพกพา เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์สัมภาระพกพาเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่

รถเข็นเด็กสามารถนำไปเช็คอินเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับใช้กับผู้โดยสารเด็กหรือทารกเพียงคนเดียวเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นผู้โดยสารต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

สามารถพกพารถเข็นเด็กแบบพับได้เป็นสัมภาระพกพาโดยต้องมีน้ำหนักไม่เกินตามที่กำหนด

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย: ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเดินทางกับทารกหรือเด็ก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

สินค้าที่ซื้อที่สนามบิน
สินค้าที่ผู้โดยสารที่ซื้อที่สนามบินจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพาขึ้นห้องโดยสาร

สินค้าปลอดภาษีที่จะไม่ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพาจะต้องบรรจุอยู่ในถุง Security Tamper-Evident Bag ในสภาพที่ปิดสนิท (จนกว่าจะถึงเมืองปลายทาง) และต้องมีหลักฐานการซื้อแนบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศต้นทางเท่านั้นข้อควรระวัง: ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพกพาสินค้าปลอดภาษีอาจแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละท่าอากาศยาน กรุณาสอบถามข้อมูลจากพนักงานประจำร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ เมืองต้นทางของท่าน


  2. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

น้ำหนักและขนาดของกระเป๋าแต่ละใบ

ท่านสามารถนำกระเป๋ามากี่ใบก็ได้ แต่ต้องมีน้ำหนักไม่เกินโควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ท่านซื้อหรือได้รับ 

อย่างไรก็ตาม หากท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องมากกว่า 30 กิโลกรัม โปรดทราบว่ากระเป๋าแต่ละใบที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่สหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะมีดังนี้ 


 
ท่านสามารถซื้อโควต้ากระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 2 ใบ และแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  หากท่านนำกระเป๋าสัมภาระมา 2 ใบ โดยแต่ละใบมีน้ำหนัก 10 กก. จะถือว่าท่านนำกระเป๋ามาโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 2 ใบ  

หากท่านซื้อโควต้ากระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 2 ใบ โดยที่กระเป๋าใบหนึ่งน้ำหนัก 25 กก. และอีกใบมีน้ำหนัก 15 กก. ท่านจะต้องย้ายสิ่งของออก 5 กก. จากกระเป๋าใบที่หนัก 25 กก. แล้วนำไปใส่ในกระเป๋าใบที่หนัก 15 กก. เพื่อให้กระเป๋าแต่ละใบมีน้ำหนัก 20 กก. 


โควต้าน้ำหนักสัมภาระ

ท่านสามารถเลือกและสั่งซื้อโควต้าน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าในปริมาณน้ำหนักแตกต่างกันระหว่างเที่ยวบินขาไปและขากลับได้ตามรายการด้านล่าง


ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุด 40 กก. ต่อเที่ยวบิน
  • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่/จากสหรัฐอเมริกา ท่านจะสามารถซื้อโควต้ากระเป๋าได้ 1 -2 ใบโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักและปริมาณกระเป๋าของท่าน
  • ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เดินทางสู่ธากา รวมไปถึงเที่ยวบินภายในประเทศอินโดนีเซียจะได้รับโควต้าน้ำหนักสัมภาระฟรี 

โควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี หากท่านสั่งซื้อชุดแพ็กสุดคุ้ม ชุดพรีเมี่ยมเฟล็กซ์ หรือสำรองที่นั่งแบบพรีเมี่ยมแฟลตเบด ตรวจสอบโควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สำหรับบัตรโดยสารประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ คลิก

ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เดินทางสู่ธากา รวมไปถึงเที่ยวบินภายในประเทศอินโดนีเซียที่ให้บริการโดยแอร์เอเชียอินโดนีเซีย (รหัสเที่ยวบิน: QZ) จะได้รับโควต้าน้ำหนักสัมภาระฟรี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คลิก .การซื้อหรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ท่านสามารถดำเนินการซื้อ หรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่มีอยู่แล้วได้ ดังนี้ 
 
1. สั่งซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ 
สั่งซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ในระหว่างสำรองที่นั่ง หรือหลังจากดำเนินการสำรองที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว 

หากท่านต้องการซื้อหรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระหลังจากสำรองที่นั่งเสร็จแล้ว ท่านสามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง แอร์เอเชียโมบายแอพ หรือพูดคุยกับ AVA ตรวจสอบวิธีการสั่งซื้อได้ที่นี่ **คลิก** 


*ท่านสามารถประหยัดได้มากกว่าเมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า! 

*หากท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

 
2. ซื้อที่สนามบิน 
หากท่านสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าทางออนไลน์ แต่เมื่อโหลดสัมภาระแล้วมีน้ำหนักมากกว่าที่ซื้อ ท่านจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน  ตามจำนวนน้ำหนักที่เดิน ซึ่งอาจมีอัตราแตกต่างกันตามสนามบินที่ท่านเดินทาง ท่านสามารถชำระเงินได้ระหว่างการเช็คอิน ณ วันที่ออกเดินทางเท่านั้น 

ในกรณีของเที่ยวบินต่อเครื่อง ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกิน  จะถูกจับเก็บในอัตราต่อท่าน/ต่อกิโลกรัม/ต่อเส้นทาง

หากท่านจะต้องเดินทางด้วยสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ เราขอแนะนำให้ท่านมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง


น้ำหนักสัมภาระเกิน

หากท่านสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าทางออนไลน์ แต่เมื่อโหลดสัมภาระแล้วมีน้ำหนักมากกว่าที่ซื้อ ท่านจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน  ตามจำนวนน้ำหนักที่เดิน ซึ่งอาจมีอัตราแตกต่างกันตามสนามบินที่ท่านเดินทาง ท่านสามารถชำระเงินได้ระหว่างการเช็คอิน ณ วันที่ออกเดินทางเท่านั้น 

ในกรณีของเที่ยวบินต่อเครื่อง ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกิน  จะถูกจับเก็บในอัตราต่อท่าน/ต่อกิโลกรัม/ต่อเส้นทาง

หากท่านจะต้องเดินทางด้วยสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ เราขอแนะนำให้ท่านมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง


แล้วดำเนินการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องพร้อมกับเพื่อนร่วมเดินทาง

เพื่อที่จะได้แบ่งหรือแชร์น้ำหนักสัมภาระร่วมกันเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่ซื้อไว้ แต่เราอนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในบุ๊คกิ้งเดียวกันและโหลดสัมภาระพร้อมกันเท่านั้น


สิ่งของที่สามารถโหลดสัมภาระได้ฟรีมีดังต่อไปนี้ 
  • รถเข็นเด็ก 
  • รถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ 
  • ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน

สิ่งของที่กล่าวข้างต้นสามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ฟรี สำหรับทารก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ใช้รถเข็นที่เดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องสั่งจองสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าก่อน  

สิ่งของในรายการข้างต้น ยกเว้นรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ท่านสามารถใช้ได้จนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง ก่อนจะนำไปจัดเก็บไว้ใต้ท้องเครื่อง  ท่านอาจสามารถใช้รถเข็นเด็กได้ตั้งแต่บันไดลงจากเครื่อง บริเวณด้านนอกประตูเครื่องบิน หรือบริเวณสายพานรับกระเป๋า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง 

สายการบินฯ ยอมรับรถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าคำถามที่พบบ่อย
กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดยที่กระเป๋าต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
หากเป็นกระเป๋าที่ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ แบตเตอรี่ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 0.3 กรัมสำหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมเมทัล (Lithium Metal) และไม่เกิน 2.7 Wh (วัตต์-ชม.) สำหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน (Lithium-ion) 
หากกระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะของท่านมีแบตเตอรี่เกินกว่าข้อกำหนดและไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ สายการบินฯ จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าดังกล่าวขึ้นห้องโดยสารและโหลดใต้ท้องเครื่อง 
หากเป็นกระเป๋าที่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ ท่านต้องถอดออกแล้วเก็บแยกไว้เป็นสัมภาระพกพา 
ต้องปิดการใช้งาน WiFi / บลูทูธ / GPS
สามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองในสัมภาระพกพาได้ไม่เกิน 2 ชิ้น


สิ่งของต้องห้ามสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

วัตถุบางประเภทไม่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ กรุณาตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านถูกต้องตาม ข้อกำหนดการพกพาวัตถุอันตราย

ในบางประเทศอาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรทุกสิ่งของบางชนิด กรุณาตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อห้ามหรือข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ

 * ข้อมูลจาก 
 
                                                                                   Copyright 2017-2026 © airasia.aaflying.net All rights reserved.
เว็บสำเร็จรูป
×